le-credit-auto

BIL KREDIT

HVAD ER DETTE ?
Solution automobile er en kredit til finansiering af dine indkøb af transportmidler, for et beløb mellem 50.000 og 5.000.000 DKK (afhængigt af dine ønsker) og tilbagebetales over en periode på 1 til 20 år.

HVORFOR ABONNERE?
Du kan sammen med din rådgiver vælge at disponere over det samlede beløb på din kredit i en eller flere rater. Du har til enhver tid mulighed for at tilbagebetale din kredit gratis, helt eller delvist i henhold til kontraktbetingelserne www.kreditogfinansiering.com 50.000 til 500.000 kr. om måneden. Du finansierer alle dine transportmidler med et enkelt lån.

HVORDAN VIRKER DET?
Løsning Études er forbeholdt personer over 18 år og virksomheder, indehavere af et identitetskort eller et gyldigt professionelt certifikat, og forudsætter accept af din fil af Epay-Solution. Du bestemmer sammen med din rådgiver varigheden af ​​kreditten, dens størrelse og størrelsen af ​​dine månedlige betalinger i henhold til din personlige situation, din virksomheds og din tilbagebetalingsevne. Så snart din rådgiver accepterer, frigives din undervisningskredit på den 10. dag efter underskrivelsen af ​​din kontrakt eller på den 5. dag, hvis du anmoder om dens tidlige implementering. Når midlerne er stillet til rådighed for dig, kan du frit disponere over dem. Hvis du ønsker det, kan du tegne Låntagerforsikringen på www.kreditogfinansiering.com.