SKOLEKREDIT

HVAD ER DETTE ?
Løsning Études er et personligt lån til finansiering af dit studie, på et beløb mellem 20.000 DKK og 30.000 DKK (afhængig af det fulgte kursus) og tilbagebetales over en periode på 1 til 9 år.

HVORFOR ABONNERE?
Du kan sammen med din rådgiver vælge at disponere over det samlede beløb på din kredit i en eller flere rater. Du har til enhver tid mulighed for at tilbagebetale din kredit gratis, helt eller delvist i henhold til kontraktbetingelserne Eww.kreditogfinansiering.com 20.000 til 300.000 DKK om måneden. Du finansierer alle dine studier med et enkelt lån.

HVORDAN VIRKER DET?
Løsning Études er forbeholdt studerende over 18 år, indehavere af et gyldigt studiekort eller skolebevis, og forudsætter accept af din fil af Epay-Solution. Du bestemmer sammen med din rådgiver varigheden af ​​kreditten, dens størrelse og størrelsen af ​​dine månedlige betalinger i henhold til din personlige situation og din evne til at tilbagebetale. Så snart din rådgiver er enig, frigives din studiekredit på den 15. dag efter underskrivelsen af ​​din kontrakt eller på den 8. dag, hvis du anmoder om dens tidlige implementering. Når midlerne er stillet til rådighed for dig, kan du frit disponere over dem. Hvis du ønsker det, kan du tegne Låntagerforsikringen på ww.kreditogfinansiering.com.