le-credit-auto

Billån

VAD ÄR DETTA ?
Solution automobile är en kredit för finansiering av dina köp av transportmedel, för ett belopp mellan 50 000 och 5 000 000 SEK (beroende på dina önskemål) och återbetalas under en period på 1 till 20 år.

VARFÖR PRENUMERERA?
Tillsammans med din rådgivare kan du välja att disponera det totala beloppet på din kredit i en eller flera omgångar. Du har när som helst möjlighet att betala tillbaka din kredit kostnadsfritt, helt eller delvis enligt avtalsvillkoren www.kreditogfinansiering.com SEK 50 000 till SEK  500 000 per månad. Du finansierar alla dina transportmedel med ett enda lån.

HUR FUNGERAR DET?
Lösning Études är reserverad för personer över 18 år och företag, innehavare av ett identitetskort eller ett giltigt yrkesbevis, och kräver godkännande av din fil av Epay-Solution. Tillsammans med din rådgivare bestämmer du kreditens varaktighet, dess storlek och storleken på dina månatliga betalningar utifrån din personliga situation, ditt företag och din återbetalningsförmåga. Så snart din rådgivare accepterar, kommer din studiepoäng att släppas den 10:e dagen efter att du har undertecknat ditt kontrakt eller den 5:e dagen om du begär att det ska implementeras tidigt. När medlen är tillgängliga för dig kan du disponera dem fritt. Om du önskar kan du teckna Låntagerforsikringen på www.kreditogfinansering.com.