SKOLKREDIT

VAD ÄR DETTA ?
Lösning Études är ett personligt lån för att finansiera dina studier, på ett belopp mellan 20 000 kr och 30 000 kr (beroende på vilken kurs som följs) och återbetalas under en period på 1 till 9 år.

VARFÖR PRENUMERERA?
Tillsammans med din rådgivare kan du välja att disponera det totala beloppet på din kredit i en eller flera omgångar. Du har när som helst möjlighet att återbetala din kredit kostnadsfritt, helt eller delvis enligt avtalsvillkoren Eww.kreditogfinansiering.com 20 000 till 300 000 DKK per månad. Du finansierar alla dina studier med ett enda lån.

HUR FUNGERAR DET?
Lösning Études är reserverad för elever över 18 år, innehavare av ett giltigt studentkort eller skolcertifikat, och kräver godkännande av din fil av Epay-Solution. Tillsammans med din rådgivare bestämmer du kreditens varaktighet, dess storlek och storleken på dina månatliga betalningar utifrån din personliga situation och din återbetalningsförmåga. Så snart din rådgivare samtycker, kommer din studentpoäng att släppas den 15:e dagen efter att du har undertecknat ditt kontrakt eller den 8:e dagen om du begär att det ska implementeras tidigt. När medlen är tillgängliga för dig kan du disponera dem fritt. Om du vill kan du teckna Låntagerforsikringen på ww.kreditogfinansiering.com.